ÔN THI PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – HẠNG A1

20 CÂU ĐIỂM LIỆT

(GỐM 20 CÂU HỎI ĐIỂM LIỆT)

KHÁI NIỆM VÀ QUY TẮC

(GỒM 83 CÂU – 18 CÂU ĐIỂM LIỆT)

VĂN HÓA VÀ ĐẠO ĐỨC LÁI XE

( GỒM 5 CÂU HỎI )

KỸ THUẬT LÁI XE

(GỐM 12 CÂU – 2 CÂU ĐIỂM LIỆT)

BIỂN BÁO ĐƯỜNG BỘ

( GỒM 65 CÂU HỎI)

SA HÌNH

( GỐM 35 CÂU HỎI)