ĐÀO TẠO

KHÓA ĐÀO TẠO

HẠNG B1 – B11

Xe Toyota Vios-E (2017 – 2019)

Xe Toyota Camry (2017)

HẠNG B2

Xe Toyota Vios-1.5E MT (2018 – 2019)

HẠNG C

Xe TẢI CỬU LONG (2010)

Xe ISUZU (2015)