Mẹo thi 120 tình huống mô phỏng đạt điểm cao (Chương IV: câu 64 – 73)

Chương IV: Mô phỏng giao thông trên đường núi

Tình huống câu 64 xe bạn đang đi trên đường đồi núi gần đoạn đường cong, phía trước có xe khách và xe mô-tô vượt trái, phía đường cong xuất hiện xe tải làm xe khách giảm tốc độ đột ngột. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường đèo dốc hẹp và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra từ các xe vượt ẩu để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 65 xe bạn đang đi trên đường đèo dốc ban tối gần đoạn đường cong, đột ngột phía khúc cua có xe khách lấn làn vượt xe tải lớn. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường đèo dốc hẹp khuất tầm nhìn và phán đoán các nguy hiểm có thể xảy ra từ các xe vượt ẩu để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 66 xe bạn đang đi trên đường phía sau xe tải chở vật liệu, đột nhiên xe qua chỗ đường xấu, vật liệu đổ ập xuống từ thùng xe. Phán đoán nguy hiểm khi đi sau xe tải lớn khuất tầm nhìn, chở nặng và có nhận biết tình huống để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 67 xe bạn đang đi trên đường rừng núi phía sau một xe con, đột nhiên xe phía trước xử lý phanh gấp do có động vật hoang dã băng qua đường. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện khi đi trên đoạn đường núi, có thể xuất hiện nguy hiểm khi động vật hoang dã chạy qua và phán đoán để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 68 xe bạn đang đi qua đường rừng núi, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, đột ngột có đàn bò chạy ra làn đường xe bạn. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường đồi núi, tầm nhìn hạn chế và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 69 xe bạn đang đi trên đường đèo núi phía sau xe tải thùng, tại khúc cua phía trước đột ngột có xe con vào cua lấn làn do không làm chủ tốc độ. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường đồi núi, tầm nhìn hạn chế và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra để kịp thời xử lý.
Tình huống câu 70 xe bạn đang đi trên đường đèo núi (xuống dốc), khi gần khúc cua đột ngột xuất hiện xe khách lấn làn vượt xe container. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường đèo núi có nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế và phán đoán các nguy hiểm có thể xảy ra từ các xe vượt ẩu để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 71 xe bạn đang đi trên đường đèo núi trong khi trời mưa (đường trơn), khi gần khúc cua đột ngột xe phía trước dừng vì hỏng máy. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường đèo núi có nhiều khúc cua, trong khi thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 72 xe bạn đang đi qua đường rừng núi, sương mù dày làm hạn chế tầm nhìn, đột ngột có xe tải lấn làn đường xe bạn để vượt các xe khác. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường đồi núi, có sương mù dày tầm nhìn hạn chế và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra từ các xe vượt ẩu để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 73 xe bạn đang đi trên đường đèo núi (xuống dốc), có sương mù, khi gần khúc cua đột ngột xuất hiện xe con lấn làn xe bạn để vượt xe tải. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường đèo núi có nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra từ các xe vượt ẩu để xử lý kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

02363.768.978