Mẹo thi 120 tình huống mô phỏng đạt điểm cao (Chương III: câu 44 – 63)

Chương III: Mô phỏng giao thông trên đường cao tốc

Tình huống câu 44 xe bạn đang đi thẳng làn giữa, làn trái và làn phải đều có xe tải thùng đi trước, đột nhiên phía sau làn phải có xe con vượt lên và chuyển làn cắt ngang qua. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy khi xe đang chạy ở tốc độ cao có chướng ngại vật đột ngột phải phanh gấp và có phản xạ để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 45 xe bạn đang đi thẳng làn giữa ban đêm, phía trước là xe con, có xe tải vượt lên ở làn phải rồi đột ngột chuyển sang làn giữa. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy khi xe đang chạy ở tốc độ cao, đột nhiên xe phía trước phải phanh gấp và có phản xạ để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 46 xe của bạn đang đi thẳng, có xe ô tô con ở làn bên trái vượt lên và chuyển làn phải cắt qua đầu xe bạn. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy khi xe đang chạy ở tốc độ cao và phán đoán xe phía trước chuyển làn đột ngột để để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 47 xe bạn đang đi ở làn ngoài cùng bên trái, đột nhiên có xe cấp cứu xin đường, phía trước làn bên phải có xe con và xe tải đang đi, bạn giảm tốc độ phù hợp để chuyển làn. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy khi nhường đường và chuyển làn nhanh lúc đang chạy ở tốc độ cao và phán đoán xe phía trước để xử lý chuyển làn an toàn.
Tình huống câu 48 xe bạn đang đi ở làn giữa sau xe tải, bạn có tín hiệu để chuyển làn trái thì có xe phía sau nháy pha liên tục để vượt. Phán đoán nguy hiểm khi có tín hiệu xin chuyển làn nhưng xe phía sau liên tục nháy pha gần sau xe bạn và có phản xạ để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 49 xe của bạn đang đi thẳng thì ô tô phía trước phanh gấp do có xe khác tạt sang đột ngột vì chướng ngại vật. Nhận biết nguy hiểm khi xe đang chạy ban đêm, trời mưa, phía trước và làn bên có các xe đang đi và phán đoán các nguy hiểm có thể xảy ra để xử lý kíp thời.
Tình huống câu 50 xe bạn đang đi ở làn giữa sau xe con, xe tải phía trước làn phải đột ngột tăng tốc và chuyển sang làn giữa làm xe con phía trước phanh gấp. Phán đoán nguy hiểm khi xe đang chạy trên cao tốc ban đêm và xe phía trước phanh gấp và có phản xạ để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 51 xe của bạn đang thẳng ở làn phải đường cao tốc, đột ngột có xe tải bật đèn cảnh báo đi ngược lại ở làn bên phải. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường cao tốc ở các hướng, khi xe bạn đang đi trên đường cao tốc và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 52 xe của bạn đang đi thẳng ở làn phải đường cao tốc, làn giữa có xe đang đi lên, khi qua đoạn đường cong đột nhiên có xe tải đang dừng ở làn đường khẩn cấp. Nhận biết sự nguy hiểm khi có xe phía trước đang dừng đỗ trên đường cao tốc có tín hiệu khẩn cấp và quan sát các phương tiện từ làn khác đi tới để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 53, xe của bạn đang đi thẳng ở làn bên phải đường cao tốc ban đêm, đột nhiên phía trước có xe tải đi chiều ngược lại ở làn khẩn cấp tới. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường cao tốc khi đi ban đêm, thời tiết xấu, quan sát ở các hướng và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 54 xe của bạn đang đi thẳng ở làn ngoài cùng bên phải đường cao tốc thì có xe tải từ đường nhánh nhập vào cao tốc với tốc độ cao. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện khi đi qua chỗ có đường nhánh nhập làn, quan sát ở các hướng và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 55, xe của bạn đang đi thẳng ở làn ngoài cùng bên trái đường cao tốc, có xe tải thùng lớn đi phía trước làn phải, đột nhiên xe tải giảm tốc độ và chuyển sang làn trái cắt qua đầu xe bạn. Phán đoán nguy hiểm khi xe đang chạy trên cao tốc đột ngột giảm tốc độ (có tín hiệu đèn phanh) để chuyển làn gấp và có phản xạ để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 56 xe của bạn đang đi thẳng ở làn trong cùng bên phải đường cao tốc, đột nhiên xe con đang dừng đỗ ở làn khẩn cấp xi nhan trái để nhập vào làn đường xe bạn đang đi. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra (tín hiệu, xe/ người di chuyển) để kịp thời xử lý.
Tình huống câu 57 xe của bạn đang đi ở làn phải, phía trước và phía sau có xe con, khi đi qua đoạn đường cong, đột nhiên có đơn vị thi công đang sửa chữa đường ở làn xe bạn. Phán đoán nguy hiểm khi xe phía trước đột ngột giảm tốc độ chuyển làn gấp và có phản xạ để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 58 xe của bạn đi làn bên phải trong cùng, phía trước có xe con, làn bên trái phía trước có xe con đang vượt lên; đột nhiên xe con phía trước giảm tốc độ, chuyển sang làn giữa do đường hỏng. Phán đoán nguy hiểm khi có xe phía trước đột ngột giảm tốc độ chuyển làn gấp, làn bên phải có xe đang vượt lên để có phản xạ để kịp thời xử lý.
Tình huống câu 59 xe của bạn đi làn bên phải, đột nhiên xe container đang đi từ làn trái chuyển ra đường nhánh cắt qua làn đường xe bạn. Phán đoán nguy hiểm khi có xe phía trước giảm tốc độ để chuyển làn ra đường nhánh và có phản xạ để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 60 xe của bạn đi làn bên phải, đột nhiên có xe 16 chỗ từ làn đường khẩn cấp đi ra cắt qua làn đường xe bạn. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra khi có xe đang dừng đỗ ở làn đường khẩn cấp đột ngột đi ra và có phản xạ để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 61 xe của bạn đang đi thẳng ở làn ngoài cùng bên trái, đột nhiên có xe con từ đường nhánh nhập làn cắt qua đầu xe bạn. Phán đoán nguy hiểm khi đi qua đoạn đường nhánh có xe nhập làn và có phản xạ để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 62 xe của bạn đang đi ở làn ngoài cùng bên trái, đột nhiên có xe con đối diện đi ngược chiều cùng làn đường với xe bạn. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường cao tốc ở các hướng và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra để xử lý kịp thời.
Tình huống câu 63 xe của bạn đi làn trong cùng bên phải, đột nhiên có đàn gia súc từ làn đường khẩn cấp đi ra cắt qua làn đường xe bạn. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường cao tốc ở các hướng và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra để xử lý kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02363.768.978