Hướng dẫn cập nhật phần mềm Ôn tập mô phỏng lên phiên bản v1.2.3

Phiên bản phần mềm ÔN TẬP MÔ PHỎNG V1.2.3 là phiên bản chính thức cập nhật ngày 1/9/2022

Những thay đổi chính của phiên bản V1.2.3:

  • Cập nhật bản quyền mới từ ngày 01/09/2022
  • Sửa lỗi thỉnh thoảng không hiện video đếm khi chuyển đột ngột giữa các tình huống

Chi tiết các bước thực hiện:

Bước 1: Download các file cập nhật .zip

File cập nhật phiên bản 64 bit

File cập nhật phiên bản 32 bit

Bước 2: Giải nén và copy 03 file [OnTapMoPhong.exe; tss.db; lc3 ] vào thư mục đã cài đặt phần mềm Ôn Tập phiên bản cũ (đường dẫn mặc định là C:\Program Files\DRVN\OnTapMoPhong\ với phiên bản 64 bit hoặc C:\Program Files (x86)\DRVN\OnTapMoPhong\ với phiên bản 32 bit)

Tiến hành giải nén file cập nhật
Các file đã giải nén
Copy 3 file đã giải nén vào thư mục đã cài đặt bản cũ v1.2.2

Bước 3: Chạy lại chương trình từ file OnTapMoPhong.exe

Nguồn: mophonggiaothong.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

02363.768.978